از ۱۸ خرداد ساعت ۰۰:۰۰ تا ۲۴ خرداد ساعت ۱۵:۱۹ دقیقه به مدت ۱۵۹ ساعت و ۱۹ دقیقه ایستاده بودیم.


استیتمنت:

یک شهروند در یک نقطه از شهر ایستاده است. تا چه مدت زمانی، شهروندان می‌توانند از طریق جایگزینی با یکدیگر در یک نقطه از شهر، به صورت پیوسته «ایستاده» باشند؟

نحوه‌ی مشارکت:

از بامداد 18 خرداد می‌توانید به این نقطه از شهر بیایید و مدتی بایستید. در حال حاضر نقطه‌ی انتخاب شده ورودی قدیم مترو تئاتر شهر است. این کار تا زمانی ادامه خواهد داشت که گسستی در ایستادن شهروندان رخ ندهد.

طراح: فربد پاریاب‌زادگان

دستیار: نعیمه باستانی

اجراگران: شهروندانی از جمله آریا اناری، نعیمه باستانی، فربد پاریاب‌زادگان، ارغوان جمشیدیان، محمدحسین حشمتی، مهدی شریفی، سپیده فارغ‌زاده، سحر نجاتی، سهیل یاسائی و…

گرافیست‌: کیارش پاریاب‌زادگان، الهه آهنگری

با سپاس از:

محمد جندقی، احسان شایان‌فرد، محسن شمس، کسری شهبازبیگی، سعید محمدی، مهدی نوریان

و

تیم اجرایی بیست‌و‌یکمین رویداد تئاتر تجربه