در بیست و یکمین دوره‌ی تئاتر تجربه، به معرفی اساتید و هنرمندانی می‌پردازیم که با حضور خود در برگزاری هر چه بهتر این دوره به ما کمک می‌کنند.
شهاب انوشا اجراگر و دراماتورژ تئاتر می‌باشد. شهاب در اولین مرحله‌ی ارائه ایده شرک‌کنندگان در کنار ما و شما بودند.
در این پست به معرفی کوتاهی از او می‌پردازیم.