بیست‌و‌ یکمین جشنواره تئاتر تجربه با برگزاری دوره‌ی اول جلسات ارائه‌ی ایده‌های شرکت‌کنندگان به کار خود در سال جاری پایان داد.
این پست گزارش مختصری است از سمینارهای بیست و یکمین دوره‌ی تئاتر تجربه که در سال جاری برگزار شده است.