این جلسه روی فرآیند ساختن  O QUE FAZER DAQUI PARA TRÁS، اثری که هم در سالن تئاتر و هم بیرون از آن اجرا شده تمرکز می‌کند. اجرا در واقع دو ورژن دارد: یکی در سالن تئاتر با تماشاگرانی که در رابطه‌ای سنتی با اجرا مقابل صحنه در سکون نشسته‌اند و نمونه‌ی مکان-محور که تماشاگران می‌توانند  منظر و نسبت خود را با اجرا تعیین کنند. در هر دو نمونه این حس که همیشه- در هر شرایط مفروضی- چیزی هست که از دست می‌رود (ما از دست می‎دهیم)  در مرکز کار دراماتورژیک  قرار گرفته است. جلسه همچنین بهانه‌ای خواهد بود تا فیادیرو شیوه‌ی کاری خود را که بر Real-Time Compositionاستوار است به اشتراک بگذارد. متودی که او از سال ۱۹۹۵ در حال توسعه و ساختار بندی آن بوده است.

درباره ژواو:

ژواو فیادیرو اجراگر، کریوگرافر، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کیوریتور اهل پرتغال است. او از نسلی از هنرمندان است که در اواخر دهه‌ی هشتاد میلادی کارشان را در پرتغال آغاز کردند و جنبش رقص نوی پرتغال را به راه انداختند. او مدیریت هنری ATELIER RE.AL را بر عهده داشته، سازمانی که نقش بسیار مهمی در گسترش رقص معاصر  و ابداعات بینارشته‌ای در پرتغال داشته است. فیادیرو آثار تکی و گروهی خود را در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی نمایش داده. در سال‌های دهه‌ی ۹۰  فیادیرو به شدت روی تکنیک‌های بداهه‌پردازی پژوهش و تمرین کرد که باعث شد او بتواند پژوهش خود را روی رویکرد بداهه‌پردازانه زیر عنوان real time composition  دنبال و نظام مند کند. این پژوهش باعث شده او ورکشاپ‌های بسیاری را در سطح کارشناسی ارشد و دکترا در چندین دانشگاه جهان ساماندهی کند.